Technik technologii żywności

TECHNIKUM

nauka trwa 4 lata

Jest kierunkiem kształcenia cieszącym się dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczniowie zapoznają się z procesami technologicznymi w różnych zakładach przemysłu spożywczego. Zdobędą wiadomości i umiejętności w zakresie technologii żywności, podstaw technik produkcji z wykorzystaniem maszyn i urządzeń a także zarządzania firmą.


Praktyki zawodowe zapewnia firma Tymbark, lider na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce (34 - 650 Tymbark 156).


TREŚCI KSZTAŁCENIA – CZEGO BĘDZIESZ SIĘ UCZYŁ:

Kwalifikacje:

T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń.
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

  • Technika w przetwórstwie spożywczym.
  • Przetwórstwo spożywcze.
  • Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym.
  • Język obcy w przetwórstwie spożywczym.
  • Technologia przetwórstwa spożywczego.
  • Podstawy analizy żywności.

Ucząc się przedmiotów: technologia żywności, maszyny i urządzenia przetwórstwa spożywczego, towaroznawstwo żywności, analiza żywności, zdobędziesz wiedzę dotyczącą:
• współczesnych metod wytwarzania produktów spożywczych,
• kierowania i nadzorowania produkcji artykułów spożywczych,
• opracowywania receptur, instrukcji technologicznych, norm dla wyrobów,
• obsługi maszyn i urządzeń w przetwórstwie spożywczym,
• prowadzenia własnej firmy.


Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia i język angielski.


W trakcie nauki przystąpisz do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminów pozwoli Ci uzyskać tytuł technika w zawodzie Technik Technologii Żywności.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Wiedza i umiejętności zdobyte w szkole pozwolą na kontynuowanie nauki na studiach wyższych na kierunkach związanych z technologią żywności.
Absolwent Technikum Technologii Żywności może pracować w:
• zakładach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego,
• firmach prowadzących badanie i ocenę żywności,
• firmach prowadzących handel artykułami spożywczymi (sklepy, markety, itp. ),
• hurtowniach żywności,
• zakładach gastronomicznych (restauracjach, barach, itp. ),
• placówkach żywienia zbiorowego (hotele, sanatoria, szpitale).


W trakcie nauki organizujemy wiele atrakcyjnych wycieczek do zakładów produkujących żywność, oraz praktyki zawodowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej a także kursy baristy i carvingu.

 

 

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates