DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dnia 12 lutego 2016 roku uczniowie klas pierwszych i drugich policyjnych i wojskowych wzięli udział w prelekcji wygłoszonej przez Pana Jacka Palkę - funkcjonariusza Komisariatu Policji w Zawadce. Tematem spotkania była Cyberprzemoc. 

Uczniowie zostali zapoznani z zagrożeniami związanymi z korzystania z Internetu oraz zasadami legalnego i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizowanego w szkole Projektu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".

BEZPIECZNIE NA DROGACH W POWIECIE LIMANOWSKIM

W dniu 30 listopada 2015r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt "Bezpiecznie na Drogach w Powiecie Limanowskim". Realizacja projektu trwała sześć miesięcy. W trakcie jej trwania organizowane były programy profilaktyczne skierowane do uczniów, pedagogów, opiekunów oraz wszystkich chętnych i zainteresowanych tematem.

Na konferencji podsumowującej naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy pierwszej.

W konferencji udział wzięli: Gospodarze Powiatu Jan Puchała - Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga- Wicestarosta Limanowski, Franciszek Dziedzina - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Agata Zięba - Członek Zarządu oraz dyrektorzy i kierownicy wydziałów i placówek Starostwa Powiatowego.

Zaproszenie na konferencję oprócz prelegentów Krzysztofa Dymury- Zastępcy Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Marka Dworaka Sekretarza Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz autora programu TVP „Jedź bezpiecznie" i Mirosława Kaja z AMK Limanowa, przyjęli również Anna Potaczek- znana z serialu W-11 Wydział Śledczy, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Komendy Straży Pożarnej w Limanowej, Auto Moto Klubu w Limanowej, dyrektorzy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Limanowskim, media oraz uczniowie ze szkół w Tymbarku oraz ZSTiO w Limanowej.

Tematyka konferencji obejmowała:

"Policyjno- prawne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego". Temat ten przybliżył uczestnikom konferencji Krzysztof Dymura- Zastępca Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W kolejnej części konferencji wystąpił Marek Dworak- Sekretarz Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz autor programu TVP "Jedź bezpiecznie". Tematem przewodnim jego prelekcji byli młodzi ludzie- kierowcy, którzy dzięki odpowiednim i wcześnie stosowanym programom bezpieczeństwa drogowego, są nadzieją na poprawę zachowań na drodze.

"Sposoby zabezpieczenia imprez sportowych, szczególnie masowych, na przykładzie organizowanego w Powiecie Limanowskim Wyścigu Górskiego Limanowa - Przełęcz Pod Ostrą". Punkt ten szczegółowo omówił Mirosław Kaja- V-ce prezes ds. ratownictwa i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Auto Moto Klubie Limanowa, oraz dyrektor do spraw zabezpieczenia toru Wyścigu Górskiego Limanowa- Przełęcz Pod Ostrą.

 

 

WYBIERAM WOLNOŚĆ

„Wybieram wolność czyli rzecz o wyjściu z uzależnienia" to tytuł konferencji jaka odbyła się 15 września br. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Konferencja dotyczyła szeroko analizowanej w ostatnim czasie problematyki uzależnień oraz przemocy szczególnie stosowanej wobec dzieci w domu i w szkole.

W konferencji wzięli udział uczniowie klasy drugiej o profilu policyjnym.

Podczas konferencji w której uczestniczyli m.in. starosta Limanowski Jan Puchała, Wicestarosta Mieczysław Uryga, członek Zarządu Powiatu Agata Zięba, Komendant Powiatowy Policji w Limanowej, insp. Robert Hahn, dyrektor PCPR w Limanowej Monika Nawalaniec, kierownik Biura Promocji Kultury i Turystyki Justyna Tokarczyk, Naczelnik Wydziału Wspomagającego KPP Limanowa Małgorzata Jędrzejek, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Jacek Kurzeja, Prezes AMK Limanowa Jerzy Budacz, a także wielu gości w tym przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, szkół: gimnazjum i ponadgimnazjalnych i rodzin zastępczych - podejmowane były starania które miały na celu oszacowanie skali i charakteru zjawiska uzależnień w województwie małopolskim.Podczas konferencji uczestnicy mogli się rownież dowiedzieć o kierunkach zmian w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Konferencję zakończyła prelekcja ks. Edwarda Kobosa pn. „Wychowujesz? Nie krzywdź! Samoocena dziecka krzywdzonego w rodzinie i szkole". Poruszał w nim problem dot. degradującego wpływu doświadczenia przemocy w dzieciństwie na poczucie własnej wartości człowieka.

RAZEM TWORZYMY LEPSZY INTERNET

Po raz kolejny nasza szkoła przyłączyła się do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu. Dnia 10 lutego 2015 roku uczniowie klas pierwszych mieli okazję wysłuchać prelekcji Pana aspiranta Jacka Palki z Komisariatu Policji w Tymbarku na temat Zagrożeń w Internecie. Mogli ponadto zapoznać się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi Internetu, prezentowanymi podczas przerw na korytarzu szkolnym.
Akcja ta została zorganizowana w ramach realizowanego w szkole Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

STOP PRZEMOCY - NAGRODY W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Dnia 18 grudnia 2014 roku w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Stop przemocy" zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Limanowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej oraz Komendę Powiatowa Policji w Limanowej. Podczas spotkania nagrody wręczali Pan Jan Puchała - Starosta Limanowski, Pani Agata Zięba - Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego oraz Pani Monika Nawalaniec - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.
Laureatką II miejsca w tym konkursie została Klaudia Cygal z klasy I C, zaś wyróżnienie uzyskała Żaneta Bodziony z klasy II B.
Opiekę merytoryczną nad uczestnikami konkursu sprawowała Pani Anna Rosiek.

Z WIZYTĄ W SZKOLE POLICJI W KATOWICACH...

W dniach 20-21 listopada grupa uczniów z pierwszej klasy policyjnej Zespołu Szkół im KEN w Tymbarku odwiedziła Szkołę Policji w Katowicach. Jest to najmłodsza szkoła w Polsce obchodząca w tym roku jubileusz 15-lecia działalności. Szkolenie odbywa się tu w Wielofunkcyjnym Centrum Symulacji zwanym Miasteczkiem Symulacyjnym. Jest to jedno z najnowocześniejszych tego typu centrów symulacji w Europie. Umożliwia ono przeprowadzanie zajęć w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W trakcie pobytu uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych instruktorów policyjnych którzy na co dzień szkolą policjantów będących na różnego rodzaju kursach. Dla naszych uczniów zostały zorganizowane zajęcia praktyczne z interwencji policyjnych, zasad użycia broni, technik operacyjnych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dodatkowo młodzież zwiedziła bogato wyposażoną salę tradycji. Wszyscy czynnie angażowali się do wykonywania różnorodnych zadań zlecanych przez instruktorów. Wieczorem po zajęciach wszyscy zwiedzili centrum Katowic i uczestniczyli w seansach kinowych w Silesia Cinema City. W trakcie drogi powrotnej był przystanek w Krakowie i czas na zwiedzenie Wawelu, oraz chwila zadumy w Kaplicy Srebrnych Dzwonów przy trumnie Marszałka Józefa Piłsudskiego.

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates