BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Dnia 11 kwietnia uczniowie klas drugich brali udział w szkoleniu na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia dla młodych kierowców i tych, którzy będą w najbliższym czasie ubiegać się o prawo jazdy prowadziła Pani psycholog z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

Temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarówno pieszych jak i kierowców jest szczególnie ważny w obecnych czasach, kiedy liczba nowych kierowców, a co za tym idzie również samochodów ciągle rośnie. Spotkanie miało na celu uświadomienie młodym ludziom odpowiedzialności, którą ponoszą jako kierujących pojazdami. Uczniowie mogli również obejrzeć film przygotowany specjalnie dla młodych kierowców.

Zajęcia z Panią psycholog z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, było kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu „Szkoła promująca bezpieczeństwo", który nasza szkoła realizuje w obecnym roku szkolnym pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mamy nadzieję, że organizowane przez nas spotkania szkoleniowe i profilaktyczne przyczynią się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności oraz kształtowania obywatelskiej postawy naszych uczniów.

WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM

Przemoc w rodzinie była tematem warsztatów edukacyjnych, które odbyły się w naszej szkole dnia 14 marca. Poprowadziła je Pani Małgorzata Frączek, psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich.

Zajęcia podejmujące temat przemocy domowej to kolejne zadanie realizowane w ramach Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". Miały one na celu nie tylko wzbogacenie wiedzy uczniów, ale również podniesienie ich świadomości i wrażliwości społecznej.


STOP NARKOTYKOM

Dnia 7 marca 2013 roku uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w prelekcji poświęconej zagadnieniu uzależnień. Spotkanie poprowadzili policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Głównym tematem wykładu wygłoszonego przez Pana asp. sztab. Roberta Bretnera były narkotyki.

Spotkanie ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień jest jednym z elementów realizacji w naszej szkole Zintegrowanego Planu Bezpieczeństwa w ramach projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".


ZAJĘCIA Z RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

W dniu 02.02.2012 roku klasa II c o profilu wojskowym odbyła zajęcia teoretyczne i praktyczne z działu ratownictwo medyczne.

Zajęcia w sposób bardzo profesjonalny przeprowadzili studenci III roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu wydział Ratownictwo Medyczne.

Opiekunem studentów Mariusza Odziomka i Pawła Opach była Pani mgr Urszula Cisoń - Apanaszewicz. Zajęcia trwały trzy godziny lekcyjne i pozwoliły, aby każdy z uczniów po kilka razy mógł przećwiczyć omawiane zagadnienia.

Praktycznie powtórzymy omawiane zagadnienie na obozie w miesiącu maju.

Opracował: płk dypl inż. Jan Dominik


2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates