DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU- RAZEM TWORZYMY LEPSZY INTERNET

W roku 2014 Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był w naszej szkole 20 lutego. W tym roku wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane były pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet". Podczas tegorocznych obchodów DBI chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta.
Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu rozpoczęły się od wykładu przygotowanego przez naszego gościa- Pana aspiranta Jacka Palkę z Komisariatu Policji w Tymbarku. Następnie uczniowie klas pierwszych przedstawili prezentacje przygotowane przez siebie w czasie zajęć informatyki. Na przerwach na pierwszym piętrze odbywała się projekcja filmów poświeconych tematyce Zagrożeń w Sieci i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową– realizatorów unijnego programu Safer Internet. Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

 

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

Dnia 19 listopada 2013 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w prelekcjach na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej. Spotkania prowadzone były przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

Głównym tematem prelekcji była cyberprzemoc i zagrożenia, jakie niesie ze sobą szybko rozwijająca się technologia komunikacyjna i informacyjna. Poruszony został również problem alkoholizmu i narkomanii.

Zajęcia te prowadzone były w ramach realizowanego w szkole projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".

 

Dnia 19 listopada 2013 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w prelekcjach na temat bezpieczeństwa i  odpowiedzialności prawnej. Spotkania prowadzone były przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

Głównym tematem prelekcji była cyberprzemoc i zagrożenia, jakie niesie ze sobą szybko rozwijająca się technologia komunikacyjna i informacyjna. Poruszony został również problem alkoholizmu i narkomanii.

Zajęcia te prowadzone były w ramach realizowanego w szkole projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

 

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA- ĆWICZENIA

Dnia 20 listopada 2013 roku zostały przeprowadzone w nasze szkole zajęcia z ratownictwa medycznego dla uczniów klas pierwszych o profilu bezpieczeństwo publiczne i wojskowym.

Zajęcia poprowadzili studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z Wydziału Ratownictwa Medycznego: Karolina Grajny, Jakub Czerwiec i Adrian Bugański oraz absolwent naszej szkoły- Kamil Abram. Koordynatorem grupy była Pani mgr Urszula Cisoń- Apanasewicz.

Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny. Uczniowie byli bardzo zaangażowani, była to bowiem niezwykła okazja do ćwiczenia umiejętności, które są przydatne dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

NIE ZAMYKAJ OCZU...

Dnia 9 października 2013 roku odbyły się warsztaty z psychologiem dla uczniów klas pierwszych. Zajęcia te zostały zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Limanowej. Prelekcje prowadziła Pani Anna Tylawska- psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Limanowej.

Tematyka zajęć dotyczyła promocji zdrowia, higieny umysłowej, uzależnień oraz stereotypów dotyczących chorób psychicznych. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowanie ze strony uczniów, sprowokowało wiele pytań i komentarzy.

CERTYFIKAT „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO” DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W TYMBARKU

Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku został wyróżniony Certyfikatem „Szkoła Promu-jąca Bezpieczeństwo" na lata 2013- 2015. Jest to projekt realizowany pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Dnia 3 października 2013 roku w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wręczone zostały Certyfikaty. Podczas uroczystości głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie młodszy inspektor Paweł Dzierżak oraz Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski. W swoich wystąpieniach podkreślali oni rolę nauczycieli w budowaniu poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. Wskazywali oni również na szkołę, jako miejsce kształtowania postaw obywatelskich młodzieży.

Certyfikat dla ZS im. KEN w Tymbarku odebrała delegacja w składzie: mgr Jolanta Dunikowska- Wszołek- Dyrektor ZS, mgr Małgorzata Kulig- pedagog, sierż. mgr inż. Janusz Pach- nauczyciel przedmiotu „bezpieczeństwo publiczne oraz Katarzyna Brzazgoń przedstawicielka uczniów i jednocześnie Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Otrzymany Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" stanowi dla szkoły podsumowanie jej dotychczasowych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów i jest wyzwaniem, aby w dalszym ciągu podejmować różnorodne działania mające na celu budowanie atmosfery szkoły bezpiecznej.

SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”

W roku szkolnym 2012- 2013 nasza szkoła przystąpiła do realizacji Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". To program realizowany pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Realizując Projekt w naszej szkole szczególny nacisk położyliśmy na profilaktykę i promocję pozytywnych zachowań i wartości.

W dniu 11 kwietnia zorganizowane zostało spotkanie z Partnerami naszego Projektu. Są to przedstawiciele Instytucji wspierających pracę szkoły, zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa uczniów w szkole i środowisku lokalnym. W spotkaniu wzięli udział: Pan Mieczysław Uryga z Zarządu Powiatu Limanowskiego, Pan Artur Krzak- Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Limanowej, Pan Lech Nowak- Wójt Gminy Tymbark, Pan Robert Nowak- Komendant Organizacji Społeczno Wychowawczej „Strzelec", Pani Karolina Bukowiec i Pan Stanisław Piegza- przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz Pan Krzysztof Raczek- Komendant Komisariatu Policji w Tymbarku.

Celem spotkania była diagnoza bezpieczeństwa uczniów w szkole i środowisku lokalnym, sprawozdanie z realizacji zadań Projektu oraz sformułowanie wniosków dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły.

Wszystkim Partnerom naszego Projektu dziękujemy za zainteresowanie i zaangażowanie w prace, które podejmujemy na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów. Jesteśmy przekonani, że edukacja i profilaktyka to inwestycja w przyszłość i podstawa do budowania ładu i porządku społecznego.

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates