KLASY DRUGIE POLICYJNE W SĄDECKIM MORD I SOIK

Klasy drugie „policyjne" w listopadzie bieżącego roku odbyły szkolenia z psychologiem w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szkolenie adresowane było do młodzieży klas drugich, spośród której w bieżącym roku szkolnym większość będzie podejmować decyzje o uzyskaniu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi w ruchu drogowym.
Uczniowie mogli sami „przejść" badania tzw. psychotesty jakim poddawani są między innymi kierowcy wykonujący transport drogowy, skierowani w drodze decyzji, przez organ kontroli ruchu drogowego , w związku z kierowaniem w stanie nietrzeźwości, bądź którzy przekroczyli punkty karne lub osoby ubiegające się o dodatkowe uprawnienia np. instruktorów czy egzaminatorów.
W dalszej części wyjazdu szkoleniowego uczniowie udali się do Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, gdzie przeprowadzone zostały kolejne zajęcia profilaktyczne dotyczące zachowań agresywnych i uzależnień. Młodzież również uzyskała informacje na temat szerokiego wsparcia, jakiego udziela sądecki SOIK osobom przeżywającym poważne doświadczenia, w szczególności ofiarom różnorakich cierpień i zachowań.
Na koniec wizyty uczniowie „zwiedzili" izbę wytrzeźwień SOIK-u, gdzie zostały im przedstawione zagrożenia związane z narastającą modą na spożywanie alkoholi.
W Polsce jest przynajmniej kilka milionów osób, które regularnie nadużywają alkoholu bądź są od niego uzależnione. Dodatkowo, niemal u każdego człowieka, który przynajmniej rok żyje z osobą uzależnioną, pojawia się problem zwany współuzależnieniem. Niewykluczone więc, że w naszym kraju liczba osób, które są uzależnione od alkoholu oraz współuzależnione sięga prawie siedmiu milionów! Na jednego mieszkańca przypada w ciągu roku 11 litrów wypitego czystego spirytusu!
Alkohol stanowi przyczynę największej ilości wypadków, rozwodów oraz wielu innych dramatów. Nie ulega wątpliwości, że alkohol stwarza zagrożenie i jest szkodliwy nie tylko wówczas, gdy spożywany jest w nadmiarze, ale okazuje się, że każdy najmniejszy nawet kieliszek alkoholu bezpowrotnie niszczy komórki mózgowe. Alkohol osłabia aktywność układu immunologicznego, przez co może przyczyniać się do wzrostu zachorowań na raka oraz wiele innych chorób, które najczęściej stanowią wynik złego funkcjonowania układu obronnego. Kobiety, które regularnie piją alkohol zwiększają ryzyko zachorowania na raka aż o pięćdziesiąt do stu procent. Okazuje się, że nawet sporadyczne, jednorazowe nadużycie alkoholu może pobudzić tkankę nowotworową do szybszego wzrostu oraz wywołać przerzuty. Niebezpieczeństwo to wydaje się dotyczyć szczególnie kobiet chorych na raka sutka. Uważa się, że piwo w bardzo poważnym stopniu prowadzi do raka jelita grubego, a rak przełyku występuje dwukrotnie częściej u barmanów, zaś u alkoholików aż dwanaście razy częściej niż inne rodzaje raka.

POLICJA BEZ TAJEMNIC

Dnia 23 września 2014 roku uczniowie klasy pierwszej i klas drugich o profilu policyjnym mieli okazję spotkać się z Panią Anną Potaczek - policjantką, znaną z występowania w serialu TVN W - 11.

W trakcie spotkania Pani Anna Potaczek podzieliła się z uczniami swoim bogatym doświadczeniem zawodowym, jak również opowiedziała o pracy na planie serialu.

WOLNI OD UZALEŻNIEŃ

To hasło przewodnie happeningu, który odbył się dnia 12 czerwca 2014 roku w Tymbarku. Akcja ta została zrealizowana przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Limanowej i Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki- najnowszej inicjatywy społeczności programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty". Ideą tej akcji jest promowania mody na życie wolne od uzależnień. Symbolem tej wolności jest gest bicia serca wykonywany przez 60 sekund – jednocześnie przez wszystkich uczestników tej akcji w całym kraju 14 czerwca 2014 roku, o godz. 16.00. Ten gest nazywamy zrywem wolnych serc. Serc wolnych od przemocy i uzależnień. W happeningu wzięli udział Nauczyciele i Uczniowie ze szkół z terenu gminy Tymbark: Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku, Gimnazjum Samorządowego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Tymbarku oraz Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku. Czynny udział w tej akcji wzięli również: Pan Lech Nowak- Wójt Gminy Tymbark, Pani Maria Szubryt z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz Pan Krzysztof Raczek- Komendant Komisariatu Policji w Zawadce.
Uczestnicy happeningu „Wolni od uzależnień" przeszli ulicami Tymbarku, aby wspólnie na tymbarskim rynku uczestniczyć w Zrywie Wolnych Serc. Trasę przemarszu zabezpieczyli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Limanowej i funkcjonariusze Komisariatu Policji w Zawadce. Ciekawy program artystyczny przygotowany został przez uczniów klasy IB o profilu policyjnym z Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku. Pokazali oni jak wielkim problemem współczesnego świata są uzależnienia i jak twórczo promować modę na życie bez przemocy i uzależnień. W trakcie happeningu uczestnicy złożyli odbicia swoich dłoni pod symboliczną deklaracją życia bez nałogów. Był to rodzaj zamanifestowania swojej postawy moralnej- człowieka wolnego. W trakcie happeningu został również rozstrzygnięty konkurs na plakat o tematyce profilaktycznej. Wszyscy uczestnicy konkursu mieli okazję zaprezentować swoje prace zgromadzonej na tymbarskim rynku publiczności.
Dziękujemy Wszystkim Osobom, dzięki których zaangażowaniu ta inicjatywa mogła zostać zrealizowana.

Happening „Wolni od uzależnień" był dla uczniów Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku kolejną akcją, w której uczestniczyli w ramach realizowanego w szkole Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". Dnia 11 czerwca mogli oni bowiem obejrzeć spektakl profilaktyczny w wykonaniu artystów Teatru Moralitet z Krakowa.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W dniu 13 maja 2014 roku w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku odbyło się spotkanie dla uczniów klas policyjnych z Panią Haliną Gwiżdż – psycholog Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Zostało ono zorganizowane dla uczniów klas drugich, z których większość w bieżącym roku szkolnym będzie, bądź już ubiega się o uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. W czasie szkolenia poruszane były problemy związane z policyjno- prawnymi aspektami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wpływ uzależnień, ryzyka, stresu, jak również predyspozycje. W czasie szkolenia uczniowie mogli obejrzeć krótki film pt. „Masz jedno życie", który pokazywał kilka wybranych zdarzeń drogowych, a także ich dalekosiężne skutki, nie tylko dla sprawców ale również dla ofiar. Film wzbudził refleksję, iż wypadek drogowy nie kończy się w czasie usunięcia jego skutków na drodze, ale niejednokrotnie ma wpływ na dalsze życie stron zdarzenia drogowego. W wielu przypadkach sprawcy trafiają do zakładów karnych, a ofiary zostają kalekami lub sierotami.

Zajęcia te są elementem programu przedmiotu bezpieczeństwo publiczne, realizowanego w klasach o profilu policyjnym. Przy realizacji tego przedmiotu nasza szkoła korzysta ze wsparcia wielu instytucji, do których należy również Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. 

Tematyka dotycząca bezpieczeństwa uczniów związana jest również z realizowanym w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku Projektem "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".

PROFILAKTYKA W SZKOLE

W dniu 13 maja 2014 roku w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku miało miejsce szkolenie dla uczniów. Odbyło się ono w związku z realizowanym w szkole Projektem „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".
W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klas o profilu policyjnym, w ramach przedmiotu bezpieczeństwo publiczne.

Spotkanie przeprowadzone zostało dla uczniów klas pierwszych przez asp. sztab Roberta Bretnera z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dotyczyło ono profilaktyki antynarkotykowej. W zwalczaniu przestępczości narkotykowej policja nie może bowiem ograniczyć się wyłącznie do działań operacyjnych. Równie ważne są działania skoncentrowane na profilaktyce i ostrzeganiu czemu miało służyć to spotkanie z doświadczonym w sprawach zwalczania przestępczości narkotykowej funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej.

BEZPIECZNA SZKOŁA

Dnia 25 marca 2014 roku uczniowie klas pierwszych o profilu wojskowym i bezpieczeństwo publiczne uczestniczyli w spotkaniu z Panią asp. Marią Szubryt z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

Tematem spotkania było bezpieczeństwo uczniów w szkole, prawa i obowiązki obywatela oraz zakres odpowiedzialności prawnej młodzieży szkolnej. Interesującym wątkiem prelekcji było poczucie własnej wartości, pozytywne sposoby spędzania wolnego czasu i relacje z drugim człowiekiem oparte na poszanowaniu godności każdej osoby.

 

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates