HARNAŚ 2015 - POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - OBRONNE

Powiatowe Zawody Sportowo-Obronne p.k. „Harnaś-2015" otworzyła Pani Jolanta Dunikowska-Wszołek - Dyrektor Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku wraz ze Starostą Limanowskim Panem Janem Puchałą i Wójtem Gminy Tymbark – Pawłem Ptaszkiem.

Organizatorzy:
- Starostwo Powiatowe w Limanowej,
- Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku,
- Urząd Gminy w Tymbarku,
- JS Nr 2007 ZS „Strzelec" OSW Tymbark,
- UKS „Tymbark".

Cel zawodów:
- popularyzacja sportów obronnych i strzelectwa sportowego,
- podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
- poznanie walorów krajoznawczych Beskidu Wyspowego,
- rozwijanie współpracy i współzawodnictwa klas o profilu wojskowym, młodzieży szkół średnich powiatu limanowskiego a także Organizacji Społeczno-Wychowawczych „Strzelec".

Termin i miejsce:
Zawody odbyły się 11 czerwca 2015 r. na stadionie rezerwowym w Tymbarku.

Uczestnictwo:
W zawodach uczestniczyły drużyny 3-osobowe w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców, reprezentujące gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Rywalizacja odbywała się na 4-kilometrowym torze przeszkód, w czasie pokonywania którego zawodnicy musieli wykazać się umiejętnościami udzielenia pomocy przedmedycznej, sprawnym posługiwaniem się środkami chemicznej ochrony osobistej, celnymi rzutami granatem. Część toru należało pokonać czołgając się oraz wspinając po linie. Należało również rozwinąć i nawiązać łączność oraz wykazać się „celnym okiem" na strzelnicy. Na koniec uczestnicy musieli przeprawić się przez rzekę za pomocą pontonu. By dotrzeć do mety, uczestnicy musieli jeszcze pokonać tzw. „pajęczynę". Łącznie na starcie stanęło 22 zespoły.

W kategorii gimnazjów wystartowało 11 zespołów / 5 dziewcząt i 6 chłopców / ze Skrzydlnej, Słopnic, Starej Wsi i Tymbarku.

Wyniki końcowe w kategorii dziewcząt przedstawiają się następująco:

I miejsce         Gimnazjum Tymbark                                     w czasie 44 min 48 sek

w składzie: Joanna Giza, Ilona Faron, Monika Smaga.

II miejsce:       Gimnazjum Tymbark  II drużyna                  w czasie 45 min 45 sek

                        w składzie: Kinga Sędzik, Gabrysia Smaga, Klaudia Grzegorzek.

III miejsce:     Gimnazjum w Słopnicach                              w czasie 50 min 59 sek

                        w składzie: Gabrysia Franczak, Marta Banach, Marlena Florek.

IV miejsce:     Gimnazjum w Starej Wsi       I drużyna        w czasie 54 min 06 sek

V miejsce:       Gimnazjum w Starej Wsi       II drużyna       w czasie 55 min 47 sek

Kategoria gimnazjalna chłopców:

I miejsce         Gimnazjum w Starej Wsi                              w czasie 34 min 32 sek

w składzie: Karol Biedroń, Paweł Sejmej, Eryk Pająk.

II miejsce        Gimnazjum w Słopnicach                              w czasie 34 min 35 sek

                        w składzie: Andrzej Giemzik, Łukasz Florek, Szymon Matras.

III miejsce      Gimnazjum Tymbark                                     w czasie 38 min 24 sek

                        w składzie: Kacper Skrzatek, Michał Franczak, Wojciech Puchała.

IV miejsce      Gimnazjum Tymbark  Drużyna                     w czasie 40 min 50 sek

V miejsce        Gimnazjum w Starej Wsi       II drużyna       w czasie 48 min 14 sek

VI miejsce      Gimnazjum Skrzydlna                                   w czasie 54 min 50 sek

W kategorii dziewcząt wystartowały 3 zespoły. Były to reprezentacje następujących szkół:

-          Zespół Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej,

-          Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku.

Wśród dziewcząt zwyciężyły:

I miejsce         ZS nr 1 w Mszanie Dolnej                                        w czasie 36 min 15 sek

                        w składzie: Paulina Tupta, Justyna Tupta, Emilia Kołodziej.      

II miejsce        ZS im. KEN w Tymbarku                                         w czasie 41 min. 11 sek

                        w składzie: Faustyna Rybka, Kinga Styruła, Natalia Janeczek.

III miejsce      ZS im. KEN w Tymbarku                                        w czasie 45 min. 28 sek

                        w składzie: Beata Gut-Misiaga, Joanna Wojnarowska, Krysia Gluc.

W kategorii chłopców wystartowało 8 zespołów z następujących szkół:

-          Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej,

-          Zespół Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej,

-          Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej,

-          Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku.

Najlepszymi wśród chłopców okazali się:

I miejsce         „II A” z ZS im. KEN w Tymbarku              w czasie 28 min14 sek

                           w składzie: Mateusz Jopek, Karol Mitręga, Rafał Janeczek.

II miejsce        „I A” z ZS w Tymbarku                               w czasie 28 min 29 sek

                        w składzie: Dominik Kalata, Michał Horoba, Maciej Wójtowicz.

III miejsce      „ I B” z ZS w Tymbarku                               w czasie 30 min 47 sek

                        w składzie: Wojciech Kulka, Damian Sobinek, Grzegorz Baranik.

IV miejsce      II Drużyna I „B”                                           w czasie 34 min. 05 sek

V miejsce        ZSTiO w Limanowej                                     w czasie 35 min. 36 sek

VI miejsce      ZSOiZ „Ekonomik” Limanowa                    w czasie 41 min. 48 sek

VII miejsce     ZSTiO w Limanowej II drużyna                   w czasie 44 min. 14 sek

VIII miejsce   II drużyna I „A” z ZS w Tymbarku              w czasie 52 min. 26 sek

Dla trzech najlepszych drużyn w poszczególnych kategoriach przygotowano puchary oraz nagrody rzeczowe i książkowe, a dla pozostałych uczestników dyplomy i drobne upominki. Ich fundatorami byli: Starostwo Powiatowe w Limanowej, Zarząd Gminy Tymbark oraz PPPS Tymbark S.A. który przekazał soczki dla wszystkich uczestników.

Nagrody zwycięzcom wręczali: Jolanta Dunikowska-Wszołek – Dyrektor Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku wraz ze Starostą Powiatu Limanowskiego – Janem Puchałą i Wójtem Gminy Tymbark – Pawłem Ptaszkiem. Gośćmi zawodów byli również: Dyrektor Gimnazjum w Tymbarku – Tomasz Zieliński oraz Komendant ZS „Strzelec” nr 2007 oddział Tymbark Robert Nowak.

Po zakończeniu zawodów wszystkich uczestników, opiekunów i zaproszonych gości organizatorzy zawodów poczęstowali tradycyjną żołnierską grochówką.

Zawody przygotowali i przeprowadzili:

Leszek Lach                           - Sędzia Główny zawodów,

płk Jan Dominik                     - Sędzia pomocniczy,

Grzegorz Dziadoń                  - Sędzia pomocniczy,

Stanisław Opach                    - Sędzia pomocniczy

Barbara Rakoczy                    - Sędzia pomocniczy

Krzysztof Przechrzta             - Sędzia pomocniczy

a także nauczyciele i uczniowie klas wojskowych tymbarskiego Zespołu Szkół.

KOLEJNY KIERAT 2015 UKOŃCZONY!!!

Po raz kolejny uczniowie z klasy I i II, o profilu wojskowym, którzy należą do JS OSW 2007 w Tymbarku: Patryk Adamski, Michał Horoba, Karol Mitręga, Wojciech Gembacz, Damian Smoleń, Pan Tomasz Mitręga oraz Pan Stanisław Opach wystartowali w tym ekstremalnym maratonie na dystansie 100 km i nie zawiedli. Cała drużyna dzielnie stawiła się na mecie mimo ogromnego zmęczenia i kontuzji. Na wyróżnienie zasługuje Patryk Adamski, który przez większość kieratu dzielnie walczył z różnymi przeciwnościami a przede wszystkim z samym sobą z ogromnym zmęczeniem, zimnem oraz licznymi pęcherzami na nogach. Jak przystało na ucznia klasy wojskowej oraz strzelca wygrał tą walkę i nie zrezygnował stosując się do myśli: "Najtrudniejsza walka jest z samym sobą".

Na Ekstremalnym Maratonie Kierat 2015 stanęło 647 zawodników, do mety dotarło 373, co stanowi 58% startujących i był to jeden z trudniejszych maratonów, jak wynika ze statystyki.

Nasza drużyna wyruszyła z Limanowej na południe w kierunku góry Golców z uśmiechem na twarzy i ogromną energią, następnie biegnąc przedostała się przez Słopnice, by dotrzeć na stok góry Łopień pod wiatą, gdzie często odbywają się ćwiczenia tymbarskiego Strzelca. Następnie szybko przez Tymbark koło ZS im. KEN – żegnając się na parę godzin z Tymbarkiem, częściowo czarnym i zielonym szlakiem na stok góry Kostrza, przez Rupniów na Kamionną, przez Rozdziele na Łopusze i zeszła do Lipnicy Górnej, gdzie znajdował się punkt żywieniowy. Stamtąd pod Dominiczną Górą na Sołtysie Góry, przez Iwkową do pustelni św. Urbana pod Bukowcem i pasmem Śpilówki w kierunku Machulca, dalej w kierunku Wytrzyszczki ponad zamek Tropsztyn i do Kątów, wreszcie przez Krosną na Jaworz, by Pasmem Łososińskim powrócić do Limanowej.

Ulewne deszcze poprzedzające start oraz rosa na trawach zagwarantowały naszej drużynie szybkie przemoczenie obuwia. Podczas zawodów było pochmurno i występowały bardzo silne mgły. Było chłodno a w ciągu dnia dodatkowo występowały niewielkie opady deszczu. Drużyna na całej trasie zmagała się z mokrym obuwiem, pęcherzami na nogach, bólem i skurczami mięśni. Jednak wszyscy wspierali się nawzajem co owocowało ukończeniem maratonu przez wszystkich uczestników mimo tych niekorzystnych warunków.

W niedzielę rano organizatorzy i uczestnicy maratonu Kierat 2015 tradycyjnie spotkali się w sali kinowej LDK, gdzie nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczanie medali i pucharów.

I MIEJSCE W POWIATOWEJ LIDZE STRZELECKIEJ!!!

Dnia 13 maja 2015 roku zakończona została rywalizacja młodzieży w Lidze Strzeleckiej Powiatu Limanowskiego. Obejmowała ona trzy serie zawodów strzeleckich.
I miejsce w kategorii chłopców zdobyli uczniowie naszej szkoły: Mateusz Jopek, Mateusz Górka i Jakub Fiedor, którzy otrzymali tym samym Puchar Starosty Powiatu Limanowskiego. Mateusz Jopek zajął ponadto I miejsce indywidualnie a Jakub Fiedor III w finale powiatowych zawodów strzeleckich.
Drużyna dziewcząt w składzie: Joanna Wojnarowska, Katarzyna Chrobak, Paulina Ociepka zajęła III miejsce. W rywalizacji indywidualnej Joanna Wojnarowska zajęła II miejsce, zaś Katarzyna Chrobak uzyskała I miejsce w trzeciej edycji turnieju.
Wszyscy uczniowie walczyli dzielnie. Imponująca jest postawa dziewcząt, które w trakcie kolejnych serii turnieju odrobiły straty z pierwszych zawodów. Jak podkreśla płk Jan Dominik, uznając jednocześnie swój trenerski błąd – zawiodło tu ustawienie zawodniczek w trakcie rywalizacji.
Warto podkreślić, że poziom zawodów strzeleckich w powiecie limanowskim jest każdego roku wyższy. Uczniowie intensywnie trenują, przygotowując się do zawodów. To mobilizuje ich również do ciężkiej pracy, a zwycięstwo odniesione w wyrównanej rywalizacji jest tym bardziej cenne.
Uczniowie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku ćwiczą strzelanie z karabinków jak i pistoletów kilka razy w tygodniu.
W maju lub czerwcu uczniowie naszej szkoły po raz kolejny staną do rywalizacji strzeleckiej. Tym razem będą to powiatowe zawody służb mundurowych. Do rywalizacji stanie również Pan płk Jan Dominik w drużynie byłych żołnierzy zawodowych. Rywalizacja pomiędzy uczniami szkoły a ich trenerem zapowiada się bardzo interesująco. Wszystkim życzymy powodzenia i wytrwałości w realizowaniu swoich pasji.

Uczniów do zawodów przygotował Pan płk Jan Dominik.

SAMOOBRONA

embed video plugin powered by Union Development

ZWYCIĘZCY TURNIEJU STRZELECKIEGO

 

Uczniowie naszej szkoły zostali zwycięzcami Turnieju Strzeleckiego o Puchar Starosty Powiatu Limanowskiego w ramach obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zawody te odbyły się w dniu 2 marca 2015 roku w ZSS nr 1 w Limanowej. Organizatorem zawodów było: Starostwo Powiatowe w Limanowej, ZPO- MOS PL Limanowa, Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Limanowej, Klub Strzelecki "ARCUS " Limanowa. 

W zawodach wzięli udział uczniowie z siedmiu szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Limanowskiego.

Skład naszej zwycięskiej drużyny przedstawiał się następująco: Katarzyna Chrobak, Joanna Wojnarowska, Paulina Ociepka, Mateusz Jopek, Mateusz Górka, Jakub Fiedor. Nasza drużyna zdobyła 502 punkty.

Ponadto Mateusz Jopek zajął pierwsze miejsce w rywalizacji indywidualnej chłopców, zdobywając 92 punkty.

W rywalizacji indywidualnej dziewcząt trzecie miejsce wywalczyła Joanna Wojnarowska, która zdobyła 85 punktów.

Uczniów do zawodów przygotował Pan płk Jan Dominik. 

Naszym uczniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

 

DSC 0311

NIEPODLEGŁOŚCIOWE ZAWODY STRZELECKIE

Dnia 12 listopada 2014 roku odbyły się IV Zawody Strzeleckie z okazji Święta Niepodległości. W rywalizacji brali udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Limanowskiego.
Zawody te zakończyły się sukcesem dla naszej drużyny chłopców: Mateusz Jopek, Mateusz Górka, Jakub Fiedor. Zajęli oni zespołowo II miejsce. Indywidualnie II miejsce zajął również uczeń Mateusz Jopek.
Drużyna dziewcząt w składzie: Katarzyna Chrobak, Joanna Wojnarowska oraz Paulina Ociepka zajęły IV miejsce. W rywalizacji indywidualnej Joanna Wojnarowska zajęła III miejsce.
Naszym uczniom gratulujemy i życzymy wytrwałości w dalszej pracy.

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates