SUKCES NA TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

29 kwietnia w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, odbyły się Wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom" w których udział wzięli laureaci eliminacji powiatowych OTWP z terenu województwa małopolskiego. Krzysztof Krupa uczeń klasy III LO o profilu pożarniczym tymbarskiego Zespołu Szkół im. KEN w eliminacjach wojewódzkich w Krakowie w grupie szkół ponadgimnazjalnych zajął wysokie III miejsce. Do Konkursu przygotowywał go kpt. Wojciech Frączek nauczyciel w Zespole Szkół w Tymbarku i jednocześnie funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Limanowej. Organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Krzysztofowi i jego opiekunowi składamy serdeczne gratulacje.

SUKCES W TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

Krzysztof Krupa- uczeń klasy III A o profilu pożarniczym wygrał powiatowy etap eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Młodego pożarnika do turnieju przygotowywał st. kpt. Wojciech Frączek, nauczyciel w Zespole Szkół w Tymbarku, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Krzysztof będzie reprezentował powiat, gminę i szkołę w eliminacjach szczebla wojewódzkiego. W eliminacjach powiatowych drugie miejsce w grupie szkół ponadgimnazjalnych zajął Mateusz Szloch również uczeń klasy III LO o profilu pożarniczym Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku, którego opiekunem jest st. kpt. Wojciech Frączek.

Etap wojewódzki odbędzie się 29 kwietnia 2014 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Nagrodą w etapie ogólnopolskim jest indeks Szkoły Aspirantów.

Krzysztofowi Krupie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolenym etapie rywalizacji.

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

To temat ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. W Tymbarku eliminacje gminne zorganizowano w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku. Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 

W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 

Turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy pisemny test składający się z 40 pytań, który pozwolił wyłonić po pięciu finalistów w każdej grupie wiekowej. W drugim etapie uczestnicy odpowiadali na 5 pytań zawartych w losowanych zestawach.
Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:
W grupie szkół ponadgimnazjalnych:
1. Krzysztof Krupa,

2. Mateusz Szloch,

3. Szymon Krzeptowski,

4. Sebastian Chyc- Kuros

5. Konrad Sopata

- wszyscy uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.
Po dwie osoby z każdej grupy wiekowej reprezentować będą gminę Tymbark w eliminacjach szczebla powiatowego. Komisji sędziowskiej przewodniczył st. kpt Krzysztof Hybel z KP PSP w Limanowej.
Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku,
OSP Tymbark oraz druh Dariusz Molek, który przygotował pytania konkursowe.
Nagrody zwycięzcom wręczali: wójt gminy Tymbark Lech Nowak, st. kpt. Krzysztof Hybel, st. kpt. Robert Janczy z KP PSP w Limanowej oraz druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków, a ich fundatorami byli: Rada
Ochrony Walk i Męczeństwa w Warszawie, IPN w Warszawie oraz MOT Kraków. Smaczny posiłek dla uczestników turnieju ufundował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku, a gorącą atmosferę turnieju chłodziły napoje ufundowane przez Firmę Tymbark.

Obóz szkoleniowo- kondycyjny klasy pożarniczej w Kościelisku

W dniach od 9 do 13 września 2013 roku uczniowie klasy trzeciej o profilu pożarnictwo uczestniczyli w obozie szkoleniowo- kondycyjnym pod kierunkiem instruktorów Straży Pożarnej z PSP Zakopane i OSP Kościelisko. Uczniowie przeszli szkolenie z zakresu: łączność w akcji ratowniczo- gaśniczej, pożary lasów i pół uprawnych, sprzęt ratowniczy i ewakuacyjny. Brali również udział w zajęciach z taktyki działań gaśniczych.

W ramach obozu zorganizowano również wycieczkę górską na Czerwone Wierchy.

Kadrę obozu stanowili: mgr Irena Ociepka- wychowawca klasy III A, kpt. mgr inż. Wojciech Frączek- nauczyciel przedmiotu pożarnictwo oraz mgr Józef Banach.

Młodzież Zapobiega Pożarom

To temat ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Eliminacje gminne zorganizowano w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku.

Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej – mówi druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków.
Turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy pisemny test składający się z 40 pytań, który pozwolił wyłonić po pięciu finalistów w każdej grupie wiekowej. W drugim etapie uczestnicy odpowiadali na 5 pytań zawartych w losowanych zestawach.

Damian Siatka, Przemysław Pierzga i Krzysztof Krupa, uczniowie III klasy pożarniczej z naszej szkoły zdobyli pierwsze trzy miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Po dwie osoby z każdej grupy wiekowej reprezentować będą Gminę Tymbark w eliminacjach szczebla powiatowego.

Komisji sędziowskiej przewodniczył st. kpt Robert Janczy z KP PSP w Limanowej. Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku, OSP Tymbark oraz druh Dariusz Molek, który przygotował pytania konkursowe.

Nagrody zwycięzcom wręczali st kpt. Robert Janczy i druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny strażaków, a ich fundatorami byli: Starostwo Powiatowe w Limanowej, PZU Inspektorat w Limanowej, POT Warszawa, OSP Tymbark. Smaczny posiłek dla uczestników turnieju ufundował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku.


2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates