POLICYJNY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Dnia 25 marca 2014 roku uczniowie dwóch klas maturalnych o profilu policyjnym uczestniczyli w policyjnym teście sprawności fizycznej. Test ten podsumowuje cykl szkoleń fizycznych w ramach przedmiotu bezpieczeństwo publiczne i jest jednym z warunków uzyskania Certyfikatu potwierdzającego ukończenie klasy policyjnej. Po wprowadzonych w 2014 roku zmianach w przepisach o doborze do Policji kandydaci legitymujący się Certyfikatem uzyskują dodatkowe punkty, które wpływają na ogólny wynik na liście rankingowej.
Policyjny test sprawności fizycznej został przeprowadzony w hali sportowej Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku. Obserwatorami z ramienia Komendy Powiatowej Policji byli Pan asp. sztab. Piotr Doll- Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz Pan st. asp. Mariusz Cieślicki i Pan mł. asp. Robert Pala.
Najlepsze czasy uzyskali:
Marcin Trojanowski- 1 min.06 s.
Daniel Świder- 1 min. 07 s.
Arkadiusz Kundziarz- 1 min. 08 s.
Agnieszka Puch- 1 min. 19 s.
Uczniom gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy powodzenia podczas naboru do Policji.

OBÓZ KLAS POLICYJNYCH W CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

 

Tradycją Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku stał się wyjazd uczniów klas drugich o profilu bezpieczeństwo publiczne na sześciodniowy obóz kondycyjno szkoleniowy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Profesjonalni instruktorzy wraz z organizatorami przygotowali napięty, pełen atrakcji program, który obejmował zajęcia z technik interwencji, samoobrony, przymusu bezpośredniego, boksu, judo, posługiwania się bronią i pałką typu tonfa oraz ratownictwa medycznego.
Najbardziej w pamięć zapadły uczestnikom zajęcia z ratownictwa medycznego podczas, których zainscenizowano wypadek samochodowy i ucharakteryzowano uczniów na osoby poszkodowane. Uczniowie zostali postawieni przed realnym zagrożeniem na które musieli odpowiednio zareagować i udzielić pomocy.
Intensywne ćwiczenia i treningi wypełniły większość czasu uczestnikom obozu jednak dodatkową atrakcją były: wyjście w Góry Świętokrzyskie do klasztoru Ojców Oblatów na Świętym Krzyżu oraz trzy kilkugodzinne wyjazdy do Warszawy, pierwszy obejmował wejście na Zimowy Narodowy i jazdę na łyżwach, drugi zwiedzanie Warszawy i udział w seansie filmowym a trzeci wizytę w Centrum Nauki Kopernik.
Ogromne zaangażowanie instruktorów i różnorodność zajęć pozwoliły uczniom klas o profilu bezpieczeństwo publiczne w dużym stopniu zapoznać się z tajnikami służby policyjnej i pozostawiły niezatarte wspomnienia. Zmęczeni ale uśmiechnięci wróciliśmy do „rzeczywistości".
Szkolenie było możliwe dzięki współpracy Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku z CSP w Legionowie i Zespołem Szkół w Dębe.

Klasa policyjna w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie

Dnia 23 października 2013 uczniowie dwóch klas pierwszych o profilu policyjnym wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez instruktorów z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Szkolenie zorganizowane na terenie Jednostki OP w Krakowie obejmowało elementy musztry wojskowej oraz udział w symulacji starcia oddziałów prewencji z grupą pseudokibiców. Uczniowie klas policyjnych mieli okazję nie tylko obserwować ćwiczenia oddziału policji, ale również wziąć czynny udział w pozorowanej interwencji.

Wyjazdy szkoleniowe, organizowane dla uczniów mają na celu zapoznanie młodych ludzi ze specyfiką pracy służb mundurowych. Są również okazją do zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w tego rodzaju pracy. Udział w zajęciach praktycznych przyczynia się również do wzrostu samodyscypliny i identyfikacji z wybranym profilem mundurowym.

Obóz szkoleniowy klas policyjnych

Działania w terenie z użyciem psów tropiących, pomoc przed medyczna, rozpoznawanie zagrożeń, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, techniki interwencji, środki przymusu bezpośredniego, oto niektóre elementy z obszernej tematyki szkolenia młodzieży z pierwszych klas policyjnych na obozie terenowym w Słopnicach Górnych w dniach 20-24 maja 2013 roku.

Pierwszy dzień to rozbijanie obozowiska i poprawa kondycji poprzez wycieczkę turystyczną na Mogielicę, kolejny to działania druhów z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej i ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Dolnych. Następnie ćwiczenia z tymbarskimi uczniami prowadzili funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej – placówka w Piwnicznej i Zakopanem. Straż Graniczna przywiozła sprzęt i wyposażenie, specjalistyczne samochody do zadań specjalnych, wszystko to co używa w czasie służby. Dodatkowo elementy szkolenia w zakresie ochrony osób i mienia realizowali instruktorzy z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego z Krakowa.

Ostatnie dwa dni były przeznaczone na zajęcia z Komendą Powiatową Policji w Limanowej, oraz z Wojewódzką Komendą Policji w Krakowie. W tym czasie funkcjonariusze odbyli mnóstwo zajęć z technik interwencji, środków przymusu bezpośredniego, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, wykorzystania psów na służbie, elementów kryminalistyki i innych. Dodatkowo odbyła się także "Majówka" z zaproszonymi gośćmi. Na zakończenie wspólnie zostały upieczone kiełbaski na grillu.

Oprócz tego uczniowie uczestniczyli także w zajęciach dodatkowych z orientacji w terenie, wykorzystaniem mapy i kompasu, strzelectwa i sztuk walki wręcz. Były rozgrywki w piłkę siatkową a także późnym popołudniem wyjazdy na basen do Limanowej.

Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku składa serdeczne podziękowanie wszystkim służbom mundurowym, za bezinteresowną pomoc, przy realizacji bogatego programu szkolenia.

Józef Banach

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates