OBÓZ KLAS POLICYJNYCH W CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

 

Tradycją Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku stał się wyjazd uczniów klas drugich o profilu bezpieczeństwo publiczne na sześciodniowy obóz kondycyjno szkoleniowy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Profesjonalni instruktorzy wraz z organizatorami przygotowali napięty, pełen atrakcji program, który obejmował zajęcia z technik interwencji, samoobrony, przymusu bezpośredniego, boksu, judo, posługiwania się bronią i pałką typu tonfa oraz ratownictwa medycznego.
Najbardziej w pamięć zapadły uczestnikom zajęcia z ratownictwa medycznego podczas, których zainscenizowano wypadek samochodowy i ucharakteryzowano uczniów na osoby poszkodowane. Uczniowie zostali postawieni przed realnym zagrożeniem na które musieli odpowiednio zareagować i udzielić pomocy.
Intensywne ćwiczenia i treningi wypełniły większość czasu uczestnikom obozu jednak dodatkową atrakcją były: wyjście w Góry Świętokrzyskie do klasztoru Ojców Oblatów na Świętym Krzyżu oraz trzy kilkugodzinne wyjazdy do Warszawy, pierwszy obejmował wejście na Zimowy Narodowy i jazdę na łyżwach, drugi zwiedzanie Warszawy i udział w seansie filmowym a trzeci wizytę w Centrum Nauki Kopernik.
Ogromne zaangażowanie instruktorów i różnorodność zajęć pozwoliły uczniom klas o profilu bezpieczeństwo publiczne w dużym stopniu zapoznać się z tajnikami służby policyjnej i pozostawiły niezatarte wspomnienia. Zmęczeni ale uśmiechnięci wróciliśmy do „rzeczywistości".
Szkolenie było możliwe dzięki współpracy Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku z CSP w Legionowie i Zespołem Szkół w Dębe.

Klasa policyjna w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie

Dnia 23 października 2013 uczniowie dwóch klas pierwszych o profilu policyjnym wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez instruktorów z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Szkolenie zorganizowane na terenie Jednostki OP w Krakowie obejmowało elementy musztry wojskowej oraz udział w symulacji starcia oddziałów prewencji z grupą pseudokibiców. Uczniowie klas policyjnych mieli okazję nie tylko obserwować ćwiczenia oddziału policji, ale również wziąć czynny udział w pozorowanej interwencji.

Wyjazdy szkoleniowe, organizowane dla uczniów mają na celu zapoznanie młodych ludzi ze specyfiką pracy służb mundurowych. Są również okazją do zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w tego rodzaju pracy. Udział w zajęciach praktycznych przyczynia się również do wzrostu samodyscypliny i identyfikacji z wybranym profilem mundurowym.

Obóz szkoleniowy klas policyjnych

Działania w terenie z użyciem psów tropiących, pomoc przed medyczna, rozpoznawanie zagrożeń, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, techniki interwencji, środki przymusu bezpośredniego, oto niektóre elementy z obszernej tematyki szkolenia młodzieży z pierwszych klas policyjnych na obozie terenowym w Słopnicach Górnych w dniach 20-24 maja 2013 roku.

Pierwszy dzień to rozbijanie obozowiska i poprawa kondycji poprzez wycieczkę turystyczną na Mogielicę, kolejny to działania druhów z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej i ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Dolnych. Następnie ćwiczenia z tymbarskimi uczniami prowadzili funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej – placówka w Piwnicznej i Zakopanem. Straż Graniczna przywiozła sprzęt i wyposażenie, specjalistyczne samochody do zadań specjalnych, wszystko to co używa w czasie służby. Dodatkowo elementy szkolenia w zakresie ochrony osób i mienia realizowali instruktorzy z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego z Krakowa.

Ostatnie dwa dni były przeznaczone na zajęcia z Komendą Powiatową Policji w Limanowej, oraz z Wojewódzką Komendą Policji w Krakowie. W tym czasie funkcjonariusze odbyli mnóstwo zajęć z technik interwencji, środków przymusu bezpośredniego, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, wykorzystania psów na służbie, elementów kryminalistyki i innych. Dodatkowo odbyła się także "Majówka" z zaproszonymi gośćmi. Na zakończenie wspólnie zostały upieczone kiełbaski na grillu.

Oprócz tego uczniowie uczestniczyli także w zajęciach dodatkowych z orientacji w terenie, wykorzystaniem mapy i kompasu, strzelectwa i sztuk walki wręcz. Były rozgrywki w piłkę siatkową a także późnym popołudniem wyjazdy na basen do Limanowej.

Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku składa serdeczne podziękowanie wszystkim służbom mundurowym, za bezinteresowną pomoc, przy realizacji bogatego programu szkolenia.

Józef Banach

Kandydaci do Policji ...

We wtorek tj.16 kwietnia 2013 roku uczniowie trzecich klas policyjnych Zespołu Szkół im KEN w Tymbarku uczestniczyli w teście sprawnościowym będącym jednym z elementów końcowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu ukończenia szkoły o tym profilu.

Sprawdzian umiejętności praktycznych uczniów został przeprowadzony zgodnie z zaleceniami Komendanta Głównego Policji w sprawie wprowadzania kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji.

Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwali;

• mgr Jolanta Dunikowska-Wszołek- dyrektor Zespołu Szkół
• podinsp. Mieczysław Wojtas-Komenda Powiatowa Policji w Limanowej

Egzamin przeprowadzili nauczyciele Zespołu Szkół w Tymbarku;
• st. sierż. Janusz Pach
• mgr Józef Banach
• mgr Barbara Rakoczy
• mgr Krzysztof Przechrzta

W sprawdzianie uczestniczący uczniowie klas III „d" i III „e" pokonywali tor przeszkód w wyznaczonych limitach czasu /1,45.0/, najlepsi pokonali go poniżej jednej minuty i dziewięciu sekund. Test sprawności został zorganizowany na hali sportowej w Tymbarku.

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates