POLICYJNE MANEWRY NA ZBOCZACH CICHONIA…

W minionym tygodniu uczniowie z klasy policyjnej Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku realizowali szkolenie praktyczne na terenowym obozie w Słopnicach Górnych. Pierwszy dzień to rozbijanie obozowiska i przygotowanie zaplecza logistycznego. Uczniowie ponadto pracowali nad poprawą kondycji poprzez wycieczkę turystyczną na Mogielicę, połączoną z lekcją historii na punktach Ścieżki Historycznej Pierwszego Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej im. kpt Juliana Krzewickiego.
W drugim dniu odbywały się szkolenia i działania druhów z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, a także ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych oraz bardzo ciekawe zajęcia z Podhalańską Grupą GOPR oddział w Limanowej. W trakcie zajęć uczniowie zostali zapoznani z zakresem działań poszczególnych służb oraz zasadami współpracy między nimi.
Ostatnie dwa dni przeznaczone zostały na zajęcia z Komendą Powiatową Policji w Limanowej oraz z Wojewódzką Komendą Policji w Krakowie. W tym czasie funkcjonariusze odbyli zajęcia z technik interwencji, środków przymusu bezpośredniego, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, wykorzystania psów na służbie, elementów kryminalistyki i elementów ruchu drogowego.
W trakcie obozu odbyło się również tradycyjne nabożeństwo majowe. Zgromadziło ono oprócz uczestników obozu, licznych gości. Obecni byli Pan Wójt Gminy Słopnice, Pani Dyrektor Jolanta Dunikowska – Wszołek oraz obecni i byli nauczyciele Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.
Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach dodatkowych z orientacji w terenie z wykorzystaniem mapy i kompasu, strzelectwa i walki wręcz. W trakcie obozu odbyły się także rozgrywki w piłkę siatkową i nożną.
Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku składa serdeczne podziękowanie wszystkim służbom mundurowym za bezinteresowną pomoc przy realizacji bogatego programu szkolenia.

POLICYJNY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

W dniu 15 kwietnia uczniowie trzecich klas policyjnych uczestniczyli w policyjnym teście sprawności fizycznej. Test ten podsumowuje cykl trzyletnich szkoleń w ramach przedmiotu bezpieczeństwo publiczne i jest jednym z warunków uzyskania Certyfikatu potwierdzającego ukończenie klasy policyjnej. Po wprowadzonych zmianach w przepisach o doborze do policji kandydaci legitymujący się Certyfikatem szkoły o profilu policyjnym uzyskują dodatkowe punkty, przy naborze do policji bezpośrednio po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.
Z ramienia Komendy Powiatowej Policji w teście uczestniczył podinsp. Mieczysław Wojtas Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku mgr Jolanta Dunikowska-Wszołek.
Egzamin przeprowadzili nauczyciele Zespołu Szkół- Józef Banach, Barbara Rakoczy, Krzysztof Przechrzta i sierż. sztab. Janusz Pach.
Najlepsze czasy uzyskane przez uczniów;
• Gabriel Wojtas -- 1,09 min
• Adam Wolski – 1,10 min
• Damian Rzepiszczak -- 1,12 min
• Emilia Pasiowiec -- 1,24 min
• Anna Piaszczak -- 1,25 min
Uczniom gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy powodzenia podczas naboru do Policji.

OBÓZ SZKOLENIOWY KLAS POLICYJNYCH

Kolejny już raz w okresie zimowym młodzież drugich klas policyjnych Zespołu Szkół im KEN w Tymbarku przebywała na tygodniowym obozie szkoleniowym w Centrum Szkolenia Policji /CSP/w Legionowie pod Warszawą. Dzięki życzliwości Komendanta Szkoły, zaangażowaniu instruktorów, a także dzięki zaprzyjaźnionej szkole, uczniowie przez tydzień mogli zgłębiać i poznawać tajniki pracy w policji, specyfikę służby, oraz przejść cykl szkoleń praktycznych obejmujących-techniki interwencji, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, rodzaje broni i zasady jej użycia, musztrę, techniki samoobrony /Krav Maga, Judo, Boks /, techniki posługiwania się pałką typu tonfa, techniki strzeleckie z wykorzystaniem „trenażera strzeleckiego", zasady kryminalistyki, pomoc przedmedyczną, techniki operacyjne wykorzystywane przez policję w swojej pracy i wiele innych. Wszystkie zajęcia odbywały się pod opieką doświadczonych policyjnych instruktorów z wykorzystaniem sprzętu i pomocy dydaktycznych.
Uczniowie odwiedzali także centrum dowodzenia, różne sale do treningów i zajęć sportowych, nową strzelnicę a także odbyli treningi zajęć z boksu razem z sekcją CSP. Oprócz zajęć szkoleniowych młodzież miała okazję poznać historię i zabytki terenów leżących na trasie do Legionowa. Odpoczynek w rejonie Gór Świętokrzyskich umożliwił zwiedzenie klasztoru na Świętym Krzyżu i zobaczenie doskonale zachowanych mumii zakonników pochowanych w krypcie świętokrzyskiego klasztoru. Pobyt w okolicach Warszawy był okazją do odwiedzenia Stolicy. Obok seansu filmowego uczniowie mieli okazję zobaczyć świąteczne iluminacje na Nowym Świecie, Krakowskim Przedmieściu, placu zamkowym i rynku starego miasta.
Dodatkową atrakcją w sobotę było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego i ekspozycji prezentującej jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń II wojny światowej na ziemiach polskich. Nowoczesna forma prezentowania historii w tym muzeum spowodowała, że każdy z uwagą śledził kolejne fragmenty ekspozycji, uzupełnione archiwalnymi nagraniami i filmami dokumentalnymi. Ta „lekcja historii" okazała się wyjątkowym wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

OBÓZ POLICYJNY POD CICHONIEM....

W dniach 19- 23 maja uczniowie klas pierwszych o profilu policyjnym Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku uczestniczyli w obozie szkoleniowym w Słopnicach Górnych.
Zajęcia z młodzieżą prowadzili funkcjonariusze:

- Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – Oddział Prewencji, Komendy Powiatowej Policji w Limanowej z zakresu technik interwencji , środków przymusu bezpośredniego i działań operacyjnych,

- Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej – Placówka w Zakopanem: tematyka zajęć: ochrona granic wewnętrznych,

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Dolnych- zajęcia z pomocy przedmedycznej, gaszenie pożarów i rozwijanie linii gaśniczych.

Dodatkowo elementy szkolenia zachowania się w górach, udzielania pierwszej pomocy w trakcie wycieczek górskich, zjazdy na linach, realizowała Podhalańska Grupa GOPR w Rabce-grupa interwencyjna z Limanowej.

Grupa instruktorów będących nauczycielami naszej szkoły przeprowadziła zajęcia z zakresu sztuk walki, terenoznawstwo i strzelania z broni pneumatycznej.


Obok specjalistycznego szkolenia uczniowie uczestniczyli w zajęciach sportowo – rekreacyjnych na pływalni w Limanowej, poprawiali kondycję na porannych zaprawach i wycieczce na Mogielicę/1172m.n.p.m./, rywalizowali też w organizowanych na terenie obozowiska meczach piłki siatkowej.
W środę wraz z zaproszonymi gośćmi dyrekcją i nauczycielami Zespołu Szkół w Tymbarku, przedstawicielami władz gminy Tymbark i Słopnice, przedstawicielami instytucji wspierających pracę szkoły, oraz rodzicami zorganizowano „majówkę" – którą poprowadził dla nas ks. Bogdan Stelmach.
Mimo obaw o pogodę aura dopisywała cały czas, to pozwoliło zrealizować zaplanowane zajęcia zgodnie z założeniami i opracowanym wcześniej scenariuszem obozu.
Kadra obozu -Józef Banach, Lucyna Śliwa, Barbara Rakoczy, Halina Jurek, Janusz Pach, Krzysztof Przechrzta.

STRAŻ POŻARNA NA OBOZIE POLICYJNYM…

W czasie tygodniowego obozu terenowego zorganizowanego w Słopnicach Górnych na zboczach Cichonia, uczniowie pierwszych klas policyjnych Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku uczestniczyli między innymi w zajęciach prowadzonych przez instruktorów z Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej i druhów z OSP Słopnice Dolne. W tych klasach jest bowiem grupa uczniów należąca do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Tymbark.
W trakcie ćwiczeń wszyscy mogli zapoznać się z zasadami funkcjonowania straży pożarnej obecnie w krajowym systemie zarządzania kryzysowego, a także uczestniczyć czynnie w prowadzonych działaniach z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu specjalistycznych samochodów. Poznawali więc ratowniczy sprzęt mechaniczny, ratownicze zestawy hydrauliczne i pneumatyczne, rozwijali linie gaśnicze, poznawali wiedzę dotyczącą gaszenia pożarów lasów torfowisk i upraw rolnych, oraz użycia w takich akcjach sprzętu gaśniczego. Dodatkowo instruktorzy dużo czasu poświęcili zajęciom z pierwszej pomocy przed medycznej gdzie każdy mógł sprawdzić poziom swoich umiejętności w działaniach ratujących życie, oraz udzielić w sposób właściwy pomocy przedlekarskiej.

 

 

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH

Grupa młodzieży Zespołu Szkół im KEN w Tymbarku z klas policyjnych, odwiedziła Szkołę Policji w Katowicach. W trakcie pobytu uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych instruktorów policyjnych którzy na co dzień szkolą policjantów będących na różnego rodzaju kursach. Dla naszych uczniów zostały zorganizowane zajęcia praktyczne z interwencji policyjnych, technik operacyjnych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dodatkowo młodzież zwiedziła bogato wyposażoną salę tradycji. Wszyscy zostali czynnie zaangażowani do wykonywania różnorodnych zadań które na co dzień spotykają funkcjonariusze będący na służbie. Mogli więc zabezpieczyć miejsce zdarzenia, dokonać oględzin i zebrać wszystkie możliwe pozostawione ślady. Każdy też mógł wykazać się znajomością udzielania pomocy poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach i zdarzeniach losowych ,łącznie z tymi które bezpośrednio zagrażają życiu, ponadto odpowiedzieć na pytanie czy widzę siebie w przyszłości w szeregach policji.

 

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates