KANDYDACI DO POLICJI

W dniu 25 lutego 2016 roku uczniowie trzecich klas policyjnych uczestniczyli w policyjnym teście sprawności fizycznej. Test ten podsumowuje cykl trzyletnich szkoleń w ramach przedmiotu bezpieczeństwo publiczne i jest jednym z warunków uzyskania Certyfikatu potwierdzającego ukończenie klasy policyjnej. Po wprowadzonych zmianach w przepisach o doborze do policji kandydaci legitymujący się Certyfikatem szkoły o profilu policyjnym uzyskują dodatkowe punkty przy naborze do policji bezpośrednio po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.
Z ramienia Komendy Powiatowej Policji w teście uczestniczyli asp. sztab. Piotr Doll - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej asp. Wojciech Karcz.
Egzamin przeprowadzili nauczyciele Zespołu Szkół- Józef Banach, Barbara Rakoczy, Krzysztof Przechrzta i młodszy aspirant Janusz Pach.
Najlepsze czasy uzyskane przez uczniów:
Karol Nowak 1 min. 10 s.
Kamil Szczepaniec (1997) 1 min. 12 s.
Marcin Łukaszczyk 1 min. 14 s.
Jan Surmański 1 min. 14 s.
Kamil Szczepaniec (1996) 1 min. 14 s.
Na wyjątkowe uznanie zasługuje uczennica klasy III b Magdalena Mroczek, która uzyskała najlepszy czas wśród dziewcząt – 1 min. 18 s.

Uczniom gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy powodzenia podczas naboru do Policji.

PRAWO DLA KAŻDEGO - ZADANIA PROKURATURY

Dnia 10 lutego 2016 roku uczniowie klas policyjnych uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez Pana Pawła Dunikowskiego - Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Limanowej.

Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach realizowanego w szkole projektu Edukacji Prawnej - Prawo dla Każdego.

Tematyka spotkania obejmowała: zadania i kompetencje Prokuratury, miejsce Prokuratury w Strukturze Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce. Pan Prokurator podzielił się również z młodzieżą doświadczeniami z własnej praktyki zawodowej oraz odpowiedział na pytania.

PRAWO DLA KAŻDEGO - STRUKTURA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Dnia 16 grudnia 2015 roku uczniowie klas policyjnych uczestniczyli w spotkaniach z Sędziami Sądu Rejonowego w Limanowej - Panem Piotrem Borkowskim - Prezesem Sądu Rejonowego w Limanowej i Panią Iwoną Trzeciak  - Sędzią Wydziału Cywilnego.
W trakcie spotkania przedstawione zostały następujące zagadnienia: istota niezawisłości sądu, struktura organizacyjna wymiaru sprawiedliwości, zadania poszczególnych Wydziałów Sądu Rejonowego w Limanowej.
Pan Piotr Borkowski Prezes Sądu Rejonowego w Limanowej w sposób profesjonalny a zarazem obrazowy przybliżył młodzieży bieżącą działalność poszczególnych wydziałów, podając przykłady z praktyki.

KLASY POLICYJNE W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE

W dniu 17 grudnia 2105 r. klasy I a oraz Ic uczestniczyły w wyciecze do Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie. Tamże w sali konferencyjnej młodzież wzięła udział w prelekcji prowadzonej przez komisarz Katarzynę Cygal na temat postępowania w sprawach nieletnich. Uczniowie wykazywali się dużą aktywnością w czasie zajęć zadając pytania dotyczące wykładu. Następnie starszy inspektor Agnieszka Halat omówiła akty prawne obowiązujące w procedurze doboru do służby w Policji. Uczniowie klas mundurowych zdali sobie sprawę, czego mogą oczekiwać i jakich procedur dopełnić, aby zasilić szeregi Policji. A więc: najpierw wymagane dokumenty, test wiedzy, test psychologiczny, test sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna, komisja lekarska, postępowanie sprawdzające oraz dowiedzieli się, jakie są punktowane referencje m.in. studia o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz bezpieczeństwo narodowe. A więc pozostało się tylko pilnie uczyć i rozwijać swoje pasje!!!

Na koniec głos zabrał podkomisarz Franciszek Gawlik i uczniowie obejrzeli film z przeprowadzonego testu sprawnościowego.
Po wykładach i pamiątkowym zdjęciu przed Komendą młodzież udała się na seans filmowy w kinie. Przez cały dzień wszystkim uczestnikom wycieczki towarzyszyła piękna pogoda.

PRAWO DLA KAŻDEGO – EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA

W dniu 10 grudnia 2015 roku po raz drugi obchodzony był ustanowiony przez CCBE - Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy - Europejski Dzień Prawnika (Europeans Lawyer Day).
Celem obchodów Europejskiego Dnia Prawnika jest propagowanie idei demokratycznego państwa prawa oraz jego fundamentalnych zasad opartych na poszanowaniu swobód i wolności obywatelskich. Ponadto jego istotą jest szerzenie wiedzy na temat funkcji wymiaru sprawiedliwości oraz roli prawników jako obrońców praw człowieka i reprezentantów obywateli w postępowaniach sądowych i pozasądowych.
Tematem wiodącym tegorocznych uroczystości była "Wolność słowa i wszelkich innych form wypowiedzi - gwarancje i granice".
Zajęcia w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku poprowadziła Pani Joanna Jańczy - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

KLASA POLICYJNA W KRAKOWIE

Dnia 25 listopada 2015r. klasa IIc o profilu bezpieczeństwo publiczne, uczestniczyła w wycieczce do Krakowa w celu zwiedzenia ciekawych obiektów muzealnych i historycznych. Uczniowie obejrzeli wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie; "Broń i Barwa w Polsce", galerię rzemiosła artystycznego oraz galerię sztuki polskiej XX wieku . Następną atrakcją było Muzeum Jana Matejki, w którym uczniowie mieli okazję zapoznać się z biografią, osiągnięciami artystycznymi wybitnego malarza historycznego oraz jego domem rodzinnym. Podziwiali jego liczne, oryginalne dzieła artystyczne, fotografie przedstawiające rodzinę artysty. Przedostatnim punktem wycieczki było Muzeum Armii Krajowej, dzięki licznym ekspozycjom uczniowie poznali historię Powstania Warszawskiego oraz działalność Państwa Podziemnego. W zwiedzaniu towarzyszył przewodnik, który opowiadał o licznych eksponatach. Wieczorem uczniowie obejrzeli w Teatrze im. Juliusza Słowackiego spektakl pt. "Chory z urojenia", w roli głównej wystąpił ceniony aktor Andrzej Grabowski. Klasa IIc jest bardzo zadowolona z wyjazdu, zapytani, co było najlepszym punktem wycieczki, jednogłośnie wszyscy odpowiedzieli, że Muzeum Armii Krajowej; jest to trudne muzeum, wszędzie wokół wspomnienia o zbrodniach, lecz każdy Polak powinien znać tę historię.

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates