PRAWO DLA KAŻDEGO – EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA

W dniu 10 grudnia 2015 roku po raz drugi obchodzony był ustanowiony przez CCBE - Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy - Europejski Dzień Prawnika (Europeans Lawyer Day).
Celem obchodów Europejskiego Dnia Prawnika jest propagowanie idei demokratycznego państwa prawa oraz jego fundamentalnych zasad opartych na poszanowaniu swobód i wolności obywatelskich. Ponadto jego istotą jest szerzenie wiedzy na temat funkcji wymiaru sprawiedliwości oraz roli prawników jako obrońców praw człowieka i reprezentantów obywateli w postępowaniach sądowych i pozasądowych.
Tematem wiodącym tegorocznych uroczystości była "Wolność słowa i wszelkich innych form wypowiedzi - gwarancje i granice".
Zajęcia w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku poprowadziła Pani Joanna Jańczy - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates