LEGIONOWO 2018 - OBÓZ KLAS POLICYJNYCH

Uczniowie drugich klas policyjnych Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku w dniach od 15 do 20 stycznia br. odbyli specjalistyczne szkolenie pod patronatem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pod Warszawą.
Zajęcia w ramach obozu prowadzone przez doświadczonych instruktorów , były ciekawe i profesjonalne. Składały się ze szkoleń z zakresu taktyki i technik interwencji, szkolenia strzeleckiego, czynności kryminalistycznych prowadzonych w miejscu zdarzenia, boksu, Jiu-Jitsu, jak również ćwiczeń z szeroko pojętej musztry policyjnej, mającej na celu doskonalenie umiejętności współdziałania interweniujących policjantów w pododdziałach zwartych.
Uczniowie uczestniczyli także w innych specjalistycznych zajęciach, które miały na celu przybliżenie problematyki związanej z doborem i służbą w Policji.
W czasie pobytu w CSP młodzież mogła także zapoznać się z jej historią , bazą szkoleniową, zakresem szkoleń i kursów specjalistycznych, jakie ma w swojej ofercie ta najnowocześniejsza jednostka szkoleniowa Policji w Polsce.
W czasie trwania obozu uczniowie mieli możliwość zwiedzenia klasztoru Ojców Oblatów w Górach Świętokrzyskich, poznania uroku centrum Warszawy w świątecznej scenerii , lodowiska na Stadionie Narodowym oraz zwiedzania Centrum Nauki Kopernik.
Opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele Małgorzata Walendzik, Lucyna Śliwa, Józef Banach i Janusz Pach.

KLASA POLICYJNA W ZAKŁADZIE KARNYM

W dniu 25 października 2017 roku młodzież klas pierwszych klas policyjnych odwiedziła Zakład Karny w Nowym Wiśniczu. Jest to zakład typu zamkniętego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, w którym znajduje się także oddział terapeutyczny dla osadzonych uzależnionych od alkoholu. Pojemność jednostki wynosi 438 osadzonych. Administracyjnie podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Krakowie.
Jednostka znajduje się na terenie województwa małopolskiego w powiecie bocheńskim, a mieści się w budynkach odziedziczonych po klasztorze Karmelitów Bosych. Ufundował go jeden z największych magnatów Rzeczypospolitej Polskiej XVII wieku - Stanisław Lubomirski, jako wotum za zwycięstwo w bitwie pod Chocimiem.
Dzięki wizycie młodzież zapoznała się z zasadami funkcjonowania zakładów karnych i aresztów śledczych w Polsce, z systemami odbywania kar, szerokim wachlarzem programów readaptacyjnych i terapeutycznych skierowanych m.in. do skazanych uzależnionych od alkoholu czy stosujących przemoc w rodzinie. Wśród przyjętych podziałów zakłady karne zwane pospolicie więzieniami, dzieli się na zakłady dla młodocianych zwane „poprawczakami ", zakłady odbywających karę po raz pierwszy, zakłady dla recydywistów oraz zakłady dla odbywających karę wojskowego aresztu. Ze względu na swoją organizację wśród zakładów karnych można wyodrębnić: typ zamknięty, półotwarty i otwarty.
Oprócz wymienionych powyżej podziałów istnieją bardziej szczegółowe rozgraniczenia w obrębie każdej ze wskazanych powyżej grup. Placówki tego typu można ponadto klasyfikować w oparciu o regionalizację, przynależność do organów państwowych, stopień zabezpieczeń, rodzaj izolacji więźniów, a także definicje programów resocjalizacyjnych wdrażanych w obrębie danej grupy. Kara pozbawienia wolności nie jest najlepszą metodą wychowawczą, ale wydaje się, że do tej pory nie wymyślono skuteczniejszej metody, która chroniłaby resztę społeczeństwa przed doznaniem większej krzywdy ze strony sprawcy.
Wizyta w Zakładzie Karnym była poprzedzona zwiedzaniem Zamku Kmitów i Lubomirskich, jednym z najcenniejszych w Polsce dzieł wczesnobarokowej architektury rezydencjonalno – obronnej.
Należy wyrazić nadzieję , iż wizyty tego typu nie tylko zaspokoją ciekawość młodzieży w tej sferze, ale przyczynią się do podniesienia świadomości związanej z obowiązującym porządkiem prawnym.

KLASA POLICYJNA W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE

19 października 2017 roku uczniowie klas pierwszych policyjnych, w ramach przedmiotu bezpieczeństwo publiczne gościli w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Uczniowie w ramach wizyty uczestniczyli w prelekcji kom. Franciszka Gawlika z Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie na temat Policji, zarówno tej współczesnej jak i jej historii. Ponadto uczniowie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Policyjnej Izby Dziecka. Prelekcję na ten temat przeprowadziła asp. szt. Edyta Żuchowska p.o. kierownika Policyjnej Izby Dziecka KWP w Krakowie.
Ponadto uczniowie w trakcie wizyty zapalili znicz pod obeliskiem poświęconym funkcjonariuszom Policji Państwowej – jeńcom z obozu w Ostaszkowie, zamordowanym przez NKWD w 1940 roku.

Młodzież zwiedziła również dwie wystawy w Kamienicy Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, która jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. Były to "Szuflada Szymborskiej" oraz "Twarzą w twarz. Sztuka w Auschwitz". Dodatkową atrakcją był również spacer po Rynku i Plantach oraz wizyta w kinie. 

WYJAZD SZKOLENIOWY DO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE

W dniu 7 czerwca 2017 roku uczniowie klas Ia i c o profilu bezpieczeństwo publiczne odbyli specjalistyczne szkolenie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie z oficerami Laboratorium Kryminalistycznego, Oddziału Prewencji Policji, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji - SPAP oraz w Policyjnej Izbie Dziecka.
Tematyka zajęć była bardzo ciekawa, istniała możliwość zapoznania się ze specjalistycznym sprzętem będącym na wyposażeniu LK, OPP i SPAP a prowadzący byli otwarci na wszelkie pytania i wątpliwości naszej młodzieży.
Po zajęciach w KWP udano się do Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie, które to jest jedyną tego rodzaju instytucją w Polsce upowszechniającą wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych. W muzeum tym uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej, która w ciekawy sposób przybliżała życie Krakowa w czasie okupacji.
Na zakończenie dnia z uwagi na intensywność zajęć jeszcze coś lżejszego- kino i najnowsza część Piratów z Karaibów - Zemsta Salazara.

OBÓZ SZKOLENIOWY KLAS POLICYJNYCH - SŁOPNICE 2017

Młodzież klas policyjnych wzięła udział w obozie szkoleniowym w Słopnicach w dniach 29 maja – 1 czerwca 2017. Podczas czterech dni uczniowie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez instruktorów ze służb mundurowych.
Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu zademonstrowali wyposażenie, broń i sprzęt, którego używają w czasie służby. Szkolili młodzież w technikach zatrzymywania, konwojowania osób, sposobów przeprowadzania kontroli legalności pobytu obcokrajowców na terenie Unii Europejskiej.
W Słopnicach instruktorzy z Komendy Powiatowej PSP w Limanowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Dolnych. Druhowie prowadzili szkolenie z zasad użycia sprzętu ratowniczego, prowadzenia akcji gaszenia pożarów, rozwijania linii gaśniczych w terenie, udzielania pierwszej pomocy, działania z użyciem sprzętu ratowniczego oraz ochrony osobistej i dróg oddechowych.
Bardzo ciekawe zajęcia przeprowadziła Podhalańska Grupa GOPR sekcja operacyjna z Limanowej. W czasie zajęć goprowcy pokazali sprzęt ochron osobistej, sprzęt ratowniczy, szkoleniowy, łączności i nawigacji satelitarnej. Przeprowadzili także szkolenie dla młodzieży na temat bezpieczeństwa w górach, opowiedzieli o zadaniach jakie wykonują ratownicy, zademonstrowali sprzęt wysokościowy i odbyli z uczniami szkolenie na linach.
Na obozie zajęcia przeprowadzili także instruktorzy z Auto Moto Klubu w Limanowej /AMK/. Na obozowisko przybyli samochodami ratowniczymi ze specjalistycznym sprzętem służącym do ratowania życia zawodników podczas sportowych imprez samochodowych. Instruktorzy z AMK Limanowa przeprowadzili szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego, drogowego i udzielania pomocy przedlekarskiej. Ratownicy wspierani byli przez druhów z OSP w Starej Wsi.
Dwa dni na obozie przeznaczone zostały na zajęcia z Komendą Powiatową Policji w Limanowej oraz z Wojewódzką Komendą Policji w Krakowie. W tym czasie funkcjonariusze odbyli zajęcia z rozpoznawania zagrożeń, technik interwencji, środków przymusu bezpośredniego, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, elementów kryminalistyki, zasad ruchu drogowego oraz musztry.

Pierwszy dzień to rozbijanie obozowiska i poprawa kondycji poprzez wycieczkę turystyczną na Mogielicę. Oprócz tego uczniowie uczestniczyli także w zajęciach dodatkowych z orientacji w terenie, wykorzystaniem mapy i kompasu, strzelectwa i sztuk walki wręcz. Były rozgrywki w piłkę nożną i siatkową a także późnym popołudniem wyjazd na basen do Limanowej.
Tradycyjnie odbyło się nabożeństwo majowe z zaproszonymi gośćmi. Na zakończenie wspólnie zostały upieczone kiełbaski na grillu.
Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku składa serdeczne podziękowanie wszystkim służbom mundurowym za bezinteresowną pomoc przy realizacji bogatego programu szkolenia.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KLAS POLICYJNYCH

W dniu 30 marca 2017 roku na terenie Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku uczniowie trzeciej klasy uczestniczyli w policyjnym teście sprawności fizycznej. Test ten podsumowuje cykl trzyletnich szkoleń w ramach przedmiotu bezpieczeństwo publiczne i jest jednym z warunków uzyskania Certyfikatu potwierdzającego ukończenie klasy policyjnej. Po wprowadzonych zmianach w przepisach o doborze do policji kandydaci legitymujący się Certyfikatem szkoły o profilu policyjnym uzyskują dodatkowe punkty przy naborze do policji bezpośrednio po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.
Pani dyrektor Jolanta Dunikowska Wszołek życzyła wszystkim uczestnikom uzyskania jak najlepszych wyników oraz powodzenia w realizacji marzeń szczególnie tych związanych z pracą w Policji. Z ramienia Komendy Powiatowej Policji w teście uczestniczyli st. asp. Wojciech Karcz. Egzamin przeprowadzili nauczyciele Zespołu Szkół- Józef Banach, Grzegorz Dziadoń i mł. asp. Janusz Pach.
Najlepsze czasy uzyskane przez uczniów:
Kędroń Damian 1 min. 12 s.
Marcin Marciniak 1 min. 12 s.
Plewa Kamil 1 min. 13 s.
Ryś Paweł 1 min. 13 s
Na wyjątkowe uznanie zasługuje uczennica Kuzar Natalia która uzyskała najlepszy czas wśród dziewcząt – 1 min. 18 s.

Uczniom gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy powodzenia podczas naboru do Policji.

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates