KURS PIEKARZ - CUKIERNIK

Zdjęcia z zajęć uczestników kursu piekarz - cukiernik realizowanego w Oddziale Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego. 

ODDZIAŁ DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

Uczymy cukierników i piekarzy. Zawody te cieszą się popularnością na rynku pracy.
Mamy prawie 70 doświadczenia w uczeniu zawodów w branży spożywczej. Od 30 lat w naszej szkole uczymy zawodów cukiernik i piekarz. Do naszego ośrodka przybywają uczniowie z powiatów: limanowskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, zakopiańskiego. Zdobywają wiadomości i umiejętności z techniki i technologii z zakresu: znajomości wyrobów cukierniczych, piekarskich, technologii pieczywa, wyrobów cukierniczych, organizacji zakładu cukierniczego piekarskiego, znajomości maszyn i urządzeń, marketingu produktów i usług. Zajęcia odbywają się w pracowniach: piekarsko- cukierniczej, technologii, analizy. Organizujemy wyjazdy do zakładów piekarskich i cukierniczych, gdzie uczniowie zapoznają się z nowoczesnymi technologiami i technikami produkcyjnymi.
Od pierwszego stopnia kursu przygotowujemy przyszłych piekarzy i cukierników do zewnętrznych egzaminów zawodowych.

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates