Klasa językowa

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

nauka trwa 3 lata

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy klasę językową z rozszerzonymi przedmiotami:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • biologia.

Treści kształcenia:

kształtowanie wszystkich sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, rozumienie tekstu pisanego i pisanie)
znajomość słownictwa i gramatyki
krajoznawstwo i kulturoznawstwo danego obszaru językowego.
Klasa ta jest przewidziana dla osób, które w przyszłości planują:

studiować filologie obce na uniwersytetach i uczelniach o kierunkach językowych
pracować w branżach: turystycznej, handlowej, usługowej, transportowej
pracować w zawodach: tłumacz języków obcych, przewodnik wycieczek, lektor jezyka obcego.
Klasa o tym profilu pozwoli przygotować się do matury z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Klasa straży granicznej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

nauka trwa 3 lata

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy klasę z poszerzonym:

językiem angielskim,
biologią,
chemią
oraz z dodatkowym przedmiotem ochrona granic.

Zajęcia ze straży granicznej obejmują zagadnienia z ochrony granic i funkcjonowania służb specjalnych.
Uczniowie tej klasy realizują następujące zajęcia:
• zapoznanie ze strukturami, organizacją i zadaniami Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i innych służb
• służba graniczna
• praca operacyjno – śledcza
• szkolenie strzeleckie
• regulaminy, elementy musztry oraz ceremoniału
• terenoznawstwo
• łączność w Straży Granicznej.
Uzupełnieniem kształcenia są zajęcia poligonowe organizowane w formie obozów.

Patronat nad tą klasą obejmuje Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.
Absolwenci tej klasy zdobywają umiejętności ułatwiające podjęcie pracy w służbach mundurowych oraz dalsze kształcenie na uczelniach wojskowych i technicznych studiach cywilnych.

 DSC 0264

IMG 0802

DSC 3036

Technik technologii żywności

TECHNIKUM

nauka trwa 4 lata

Jest kierunkiem kształcenia cieszącym się dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczniowie zapoznają się z procesami technologicznymi w różnych zakładach przemysłu spożywczego. Zdobędą wiadomości i umiejętności w zakresie technologii żywności, podstaw technik produkcji z wykorzystaniem maszyn i urządzeń a także zarządzania firmą.


Praktyki zawodowe zapewnia firma Tymbark, lider na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce (34 - 650 Tymbark 156).


TREŚCI KSZTAŁCENIA – CZEGO BĘDZIESZ SIĘ UCZYŁ:

Kwalifikacje:

T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń.
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

 • Technika w przetwórstwie spożywczym.
 • Przetwórstwo spożywcze.
 • Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym.
 • Język obcy w przetwórstwie spożywczym.
 • Technologia przetwórstwa spożywczego.
 • Podstawy analizy żywności.

Ucząc się przedmiotów: technologia żywności, maszyny i urządzenia przetwórstwa spożywczego, towaroznawstwo żywności, analiza żywności, zdobędziesz wiedzę dotyczącą:
• współczesnych metod wytwarzania produktów spożywczych,
• kierowania i nadzorowania produkcji artykułów spożywczych,
• opracowywania receptur, instrukcji technologicznych, norm dla wyrobów,
• obsługi maszyn i urządzeń w przetwórstwie spożywczym,
• prowadzenia własnej firmy.


Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia i język angielski.


W trakcie nauki przystąpisz do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminów pozwoli Ci uzyskać tytuł technika w zawodzie Technik Technologii Żywności.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Wiedza i umiejętności zdobyte w szkole pozwolą na kontynuowanie nauki na studiach wyższych na kierunkach związanych z technologią żywności.
Absolwent Technikum Technologii Żywności może pracować w:
• zakładach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego,
• firmach prowadzących badanie i ocenę żywności,
• firmach prowadzących handel artykułami spożywczymi (sklepy, markety, itp. ),
• hurtowniach żywności,
• zakładach gastronomicznych (restauracjach, barach, itp. ),
• placówkach żywienia zbiorowego (hotele, sanatoria, szpitale).


W trakcie nauki organizujemy wiele atrakcyjnych wycieczek do zakładów produkujących żywność, oraz praktyki zawodowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej a także kursy baristy i carvingu.

 

 

Klasa medyczna z pielęgniarstwem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

nauka trwa 3 lata

W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy klasę z poszerzonym:

językiem angielskim,
biologią,
chemią

z dodatkowym przedmiotem pomoc medyczna obejmująca treści: z pielęgniarstwa; ratownictwa medycznego i promocji zdrowia oraz prawa i przepisów dotyczących udzielania pierwszej pomocy.

W trakcie nauki Uczniowie:
• nabywają wiedzę z pielęgniarstwa i poznają zasady opieki medycznej,
• zapoznają się z zasadami i promocją zdrowego stylu życia,
• poznają strukturę szpitala, zadania poszczególnych oddziałów, laboratoriów, pracowni,
• poznają obowiązki pracowników medycznych: lekarzy, pielęgniarek, analityków medycznych,
• nabywają wiedzę o prawach pacjenta,
• nabywają umiejętności: wykonywanie podstawowych czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkoła umożliwia ponadto:
• ukończenie kursu pierwszej pomocy,
• udział w obozach sportowo – medycznych,
• wizyty na uczelniach kształcących w zawodach medycznych,
• udział w wycieczkach przedmiotowych.

Klasa przygotowuje ucznia na podjęcia studiów na kierunkach:
• ratownictwo medyczne,
• pielęgniarstwo,
• medycyna,
• analityka medyczna,
• farmacja,
• fizjoterapia,
• stomatologia,
• biotechnologia,
• innych, proponowanych przez uczelnie rolnicze, akademie wychowania fizycznego i na wydziałach przyrodniczych.

Klasa menadżerska

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

nauka trwa 3 lata

 W roku szkolnym 2015/2016 proponujemy klasę z poszerzonym:

 

 • językiem angielskim,
 • wiedzą o społeczeństwie
 • biologią
 • oraz uzupełniającymi przedmiotami: ekonomia w praktyce i podstawy marketingu.

Proponujemy zainteresowanym uczniom rozwijanie swojej przedsiębiorczości i kreatywności, zainteresowania ekonomicznymi problemami współczesnego świata oraz kształtowanie predyspozycji kierowniczych i organizacyjnych.

Absolwenci tej klasy mogą kontynuować kształcenie na kierunkach prawniczych, ekonomicznych i filologicznych (np. marketing i zarządzanie, stosunki międzynarodowe, filologia angielska, finanse i bankowość, public relations, ekonomia, administracja).

DSC 0595

DSC 0608

DSC 0622

 

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates