Kierunki kształcenia

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2019–2020

Liceum ogólnokształcące:

Klasa policyjna z dodatkowym przedmiotem bezpieczeństwo publiczne
przedmioty rozszerzone: historia, biologia, język angielski

Absolwenci klasy policyjnej otrzymują dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie do służby w Policji na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Klasa wojskowa z dodatkowym przedmiotem przysposobienie wojskowe
przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski

Klasa pożarnicza z dodatkowym przedmiotem pożarnictwo z ratownictwem medycznym
przedmioty rozszerzone: chemia, biologia, język angielski

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019–2020

Liceum ogólnokształcące:
Klasa policyjna z dodatkowym przedmiotem bezpieczeństwo publiczne
przedmioty rozszerzone: historia, biologia, język angielski

Absolwenci klasy policyjnej otrzymują dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie do służby w Policji na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Klasa wojskowa z dodatkowym przedmiotem przysposobienie wojskowe
przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski

Klasa ogólna
przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski lub niemiecki (do wyboru ), biologia

Technikum:
Technik technologii żywności
Kwalifikacje:
T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń.
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.
Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski

Praktyki zawodowe zapewnia firma Tymbark, lider na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce (34 - 650 Tymbark 156).

Szkoła branżowa I stopnia:
klasa wielozawodowa w zawodach: stolarz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, betoniarz- zbrojarz, krawiec, tapicer, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, mechanik- operator maszyn do produkcji drzewnej, kierowca mechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz, inne.

Nauka w klasie wielozawodowej szkoły branżowej I stopnia trwa 3 lata. Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u pracodawców (na terenie Gminy Tymbark i Powiatu Limanowskiego).
Szkoła przyjmuje ucznia do wielozawodowej klasy, gdy przedstawi zaświadczenie od pracodawcy o możliwości, przyjęcia na zajęcia z nauki zawodu. Wówczas uczniowie będą zdobywać w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z zakresu wybranego zawodu na okresowych kursach zawodowych. Umiejętności w wybranych zawodach będą zdobywać podczas nauki zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy przez cały czas edukacji. Pracodawca zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i uczeń otrzymuje (za swoją pracę) wynagrodzenie.

Przebieg nauki:
W klasie I i II – 3 dni w tygodniu zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących w szkole i 2 dni przygotowania zawodowego zakładzie pracy. W każdym roku szkolnym uczniowie będą delegowani na czterotygodniowy kurs teoretycznych przedmiotów zawodowych, który uzupełni cykl kształcenia zawodowego.
Ponadto szkoła zapewnia uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych ze strzelectwa sportowego i sportowe zajęcia (gry zespołowe).

 

2013. Zespół Szkół im.KEN w Tymbarku
By: Fresh Joomla templates